Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot tweaks

Som de fleste kanskje har fått med seg så er vi veldig glade i Ubuntu på TIHLDE drift. Og i likhet med mange andre så er enkelte av oss ikke helt fornøyd med alle endringer som har skjedd med tanke på brukergrensesnittet. Blandt annet synes undertegnede at Unity er noe herk som burde forblitt et nettpc brukergrensesnitt, som det ble designet for å være i utgangspunktet.

I stedet for å gjenoppfinne hjulet så vil jeg heller peke dere i retning av en guide som gir dere en del nyttige tips og tricks for å få Ubuntu 11.10 til å oppføre seg slik som dere ønsker.

http://www.webupd8.org/2011/10/things-to-tweak-after-installing-ubuntu.html

Helt til slutt kan jeg også ta med en liten guide for å installere Oracle sin Java 7 i Ubuntu siden den ikke lengre kan installeres fra Ubuntu repos.

http://www.webupd8.org/2011/09/how-to-install-oracle-java-7-jdk-in.html

Enjoy 😉

– Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *