Installere Linux kjerne 3.8 på Debian Squeeze/Wheezy

En liten mini guide til å installere nyere kjerne på Debian Squeeze/Wheezy som framdeles kjører 2.6 kjerne, evt 3.2 kjerne for Wheezy sitt vedkommende.

Start med å laste ned den siste kjernen du ønsker å benytte samt å installere pakkene som kreves om du ikke allerede har disse fra før. I denne guiden har jeg valgt den ganske så nye 3.8 kjernen.

sudo apt-get install kernel-package fakeroot build-essential ncurses
-bin ncurses-dev
mkdir ~/temp
cd ~/temp
wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.0/linux-3.8.tar.bz2
tar -xjf  linux-3.8.tar.bz2
cd linux-3.8
cat /boot/.config-'uname -r'>.config
make oldconfig

Om du kommer i fra 2.6 vil du måtte svare på en ganske lang liste over ny funksjonalitet og nye moduler. Standardvalg er som oftest trygt.

make menuconfig

Gjør eventuelle endringer du vil før kjernen kompileres. Det kan være kjekt å ha en oversikt over komponentene i maskinen slik at du kan fjærne unødvendige drivere. En tjener har ikke så veldig stor nytte av trådløs wifi driver eller mac støtte.
Pass på at du får med nettverksdriveren du har behov for.

time fakeroot make-kpkg -j8 --initrd kernel_image kernel_headers

-j8 er antall tråder som skal kjøres, og bør være det samme som antallet fysiske kjerner i maskinen.

Når kjernen er ferdig bygget er det bare å gå tilbake til ~/temp og bruke ‘sudo dpkg -i *.deb’ for å installere.

OBS!
Debian har som standard ikke lukkede firmware til f.eks. nettverkskort i standard pakkebrønn. Om dette er tilfellet er du sannsynligvis klar over det fra installasjonen. Merk dog at pakken du installerte med firmware sannsynligvis var spesifikk for squeeze kjernen. Ett eksempel er Broadcom NetXtreme II nettverkskortene som sitter i blant annet HP DL360 G5 tjenere.

Besøk http://ftp.no.debian.org/debian/pool/non-free/f/firmware-nonfree/ og finn din firmware og velg pakken som har suffiks ‘_all’.
I mitt tilfelle firmware-bnx2_0.37_all.deb
Installer via ‘dpkg -i’ og start maskinen på nytt.

Kos deg med oppdatert kjerne 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *